BRONEERIMINE, TASUMINE, MUUTMINE ja TÜHISTAMINE

Jõustumisaeg: 01.jaanuar 2018

1. PILETI BRONEERIMISE ÜLDTINGIMUSED

SUNLINES ON-LINE BRONEERIMISSÜSTEEMIS MÜÜDAVATE TOODETE KIRJELDUS:
• Laevareiside piletid Tallinna lahe päeva- ja õhtukruiisidele
• Laevareiside piletid Naissaare liinireisidele
• Laevareiside piletid Naissaare kruiisipakettidele
• Laevareiside piletid erireiside kruiisipakettidele

KUIDAS BRONEERIDA:
• Leia menüü “Broneerimine”, kliki lingil
• Vali sobiv reis, kliki lingil
• Sisesta broneerimisaknas reisijate arv, tellija (grupijuhi) nimi, grupijuhi kontaktandmed (e-posti aadress ja telefoninumber), lisainfo laevafirmale teadmiseks (võimalikud erivajadused)
• Sisesta makseviis (on-line makse, arvega makse soov või kinkekaardiga makse)
• Tutvu ostust loobumise või muutmise tingimustega
• Jätka otlemist
• Kui olete otsustanud maksta on-line veebikeskkonnas, siis peale makse sooritamist vajutage kindlsti nuppu “Tagasi kaupmehe juurde”
• Kui pileti ost on õnnestunud, saate oma sisestatud e-posti aadressile automaatse kinnituskirja
• Kinnituskiri on Teie pilet. Piletit paberile printima ei pea. Laeva pardale pääs toimub reisijate manifesti alusel.

(1.1) Käesolevad Broneerimise ja makse tingimused (edaspidi: Tingimused) kehtivad broneeringutele ja piletitele (edaspidi: Piletid), mis on tehtud laevafirma Sunlines (edaspidi: Teenuse osutaja) kõnekeskuses, internetikeskkonnas, mobiiltelefonirakenduse kaudu ja reisiettevõtja juures.

(1.2) Reisi broneerimine ja Pileti eest täielik või osaline tasumine on käsitletav siduva lepingu sõlmimisena Teenuse osutaja ja Pileti Ostja vahel.

(1.3) Käesolevaid Tingimusi kohaldatakse üksikreisijate broneeringutele.

(1.4) Käesolevad Tingimused ei kehti kolmandate isikute poolt korraldatavate reiside, Erireiside ja/või Eripakkumisega reiside Piletitele.

(1.5) Pileteid saab broneerida ning nende eest tasuda Teenuse osutaja interneti- või mobiiltelefonikeskkonnas või reisiettevõtja juures.

(1.6) Pileteid saab muuta ning tühistada kirjutades e-kirjaga Teenuse osutaja esindusse aadressil info@sunlines.eu või selle reisiettevõtja juures, kus broneering on tehtud.

(1.7) Piletit ei saa muuta ega tühistada interneti- või mobiilitelefonikeskkonnas.

(1.8) Erisoovid:
(1.8.1) Erivajadustega reisijate puhul tuleb teavitada Teenuse osutajat vähemalt 48 tundi enne reisi toimumist.
(1.8.2) Erisoovid menüüle tuleb teavitada Teenuse osutajale vähemalt 3 tööpäeva enne reisi toimumist.

(1.8) Piletid väljastatakse ainult elektroonilisel kujul e-kirjaga Ostja poolt näidatud e-maili aadressile.

2. PILETI EEST TASUMINE

(2.1) Teenuse osutaja interneti- ja mobiiltelefonikeskkonnas saab Pilet broneerimisel tasuda koheselt või tellida arve. Arve tellimisel lisandub Pileti hinnale arve käitlemise tasu €3. Piletite eest tasumisel on kattevaluutaks Euro. Internetikeskkonnas saab piletite eest tasuda pangalinkidega või enamlevinud krediitkaartidega.

(2.2) Teenuse osutaja müügiesinduses, kõnekeskusesse helistades või reisiettevõtja juures tehtud broneeringu eest tasutakse pärast broneeringu tegemist esitatud arve alusel ja tingimustel.

(2.3) Pakettreisidele kohalduvad käesolevatest Tingimustest erinevad tingimused ning need avaldatakse koos pakettreisi pakkumisega. Pakettreisi leping jõustub, kui Ostja on tasunud ettemaksu vastavalt pakettreisidele ette nähtud broneerimise- ja maksetingimustele.

(2.4) Kui Pilet sisaldab teenust, mida osutab Teenuse osutaja partneriks olev kolmas isik, siis kohalduvad tema broneerimis- ning maksetingimused.

3. PILETI MUUTMINE

(3.1) Ostetud Pileti muutmine hõlmab Reisijateveo teenuste (sealhulgas reisi suuna ja/või marsruudi, väljumise kuupäeva või kellaaja, lisateenuste, pardateenuste) muutmist.

(3.2) Isikuandmete muutmine Piletis (nimi, kontakt) ei ole Pileti muutmine.

(3.3) Reisijateveo teenuste muutmisel tasub Ostja käesolevate Tingimuste alusel Leppetrahvi. Teenuse osutaja partneriks olevate kolmandate isikute poolt osutatavate teenuste puhul kohaldatakse kolmandate isikute poolt kehtestatud Leppetrahvi.

(3.4) Piletit võib alati muuta, kui tasutakse muudetud teenuste eest vastavalt Teenuse osutaja hinnakirjale. Reisijaveoteenuse hinna muutmisel tuleb tasuda hind, mis tekib esialgselt ostetud teenuste ja broneeringus muudetud teenuste hinnavahest või tagastatakse hind ning kohaldatav Leppetrahv vastavalt käesoleva punkti lõigetele 3.6 ja 3.7.

(3.5) Pileti muutmisel rohkem kui 30 päeva enne reisi väljumist ei kohaldata Leppetrahvi.

(3.6) Leppetrahvi kohaldatakse alljärgnevalt:
(3.6.1) kui Piletit muudetakse 30 päeva kuni 48 tundi enne reisi väljumist, ja muudetud Pilet on odavam, siis peetakse kinni Leppetrahvina €5 ja tagastatakse hinnavahe;
(3.6.2) kui muudatusi tehakse Piletis vähem kui 48 tundi enne reisi väljumist, ja muudetud Pilet on odavam, peetakse Leppetrahvina kinni esialgselt ostetud Pileti ja muudetud Pileti hinnavahe.

(3.7) Pileti muutmisel lisateenuste osas vähem kui 48 tundi enne väljumist peetakse Leppetrahvina kinni lisateenuste maksumus.

4. PILETI TÜHISTAMINE

(4.1) Teenuse osutaja tühistab Pileti, mille eest ei ole tähtpäevaks tasutud.

(4.2) Pileti tühistamisel nõutakse käesolevate Tingimuste alusel Leppetrahvi. Kolmandate isikute osutatavate teenuste puhul kohaldatakse nende poolt kehtestatud Leppetrahvi.

(4.3) Pileti tühistamisel tagastatakse Pileti eest makstud summa, millest on maha arvatud Leppetrahv, samale pangakontole, millelt Pileti eest tasuti.

(4.4) Pileti tühistamisel rohkem kui 30 päeva enne reisi väljumist ei kohaldata Leppetrahvi.

(4.5) Leppetrahvi kohaldatakse alljärgnevalt:
(4.5.1) Pileti tühistamisel 30 päeva kuni 9 päeva enne reisi väljumist kohaldatakse Leppetrahvi €5;
(4.5.2) Piletil tühistamisel 9 päeva kuni 48 tundi enne reisi väljumist peetakse kinni Leppetrahvina €5 ja 25% Pileti hinnast;
(4.5.3) Pileti tühistamisel vähem kui 48 tundi enne reisi väljumist peetakse kinni Leppetrahvina 100% Pileti hinnast.

(4.6) Reisile mitte ilmumine on vabandatav vääramatu jõu asjaolude tõttu ning see peab olema reisija poolt tõendatud. Vääramatu jõu asjaolusid ja nende kohta esitatud tõendeid hindab Teenuse osutaja. Kui vääramatu jõu asjaolu on tõendatud, tagastatakse reisijale Pileti eest tasutud summa ning Leppetrahvi ei kohaldata.

(4.7) Ostja võib jätta Pileti eest makstud summa ettemaksuna Teenuse osutaja tulevaste teenuste eest tasumiseks.

5. REISI JA PILETIMÜÜGI ÜLDTINGIMUSED

(5.1) OHUTUS LAEVAL
(5.1.1.) Jookide-söökide kaasavõtmine laeval tarbimiseks on keelatud. Suitsetamine laeval toimub ainult selleks ettenähtud kohtades. Tikkontsaga kingad ei ole merereisil soovitavad. Lemmikloomade kaasavõtmine on lubatud rangelt loomaomaniku vastutusel ning loom ei tohi vabalt ringi liikuda.
(5.1.2.) Kõik laeval viibijad on kohustatud järgima ohutusnõudeid ja kapteni korraldusi. Omaalgatuslikud tegevused või eeskirjade eiramine toimuvad rangelt omal vastutusel ning võivad kaasa tuua laevareisilt eemaldamise. Reisilt eemaldamise korral Pileti maksumust ei kompenseerita.
(5.1.3.) Kaptenil on õigus sõiduplaani muuta vastavalt ilmastikuoludele ning muudele ettenägematutele asjaoludele, mis võivad mõjutada reisi ohutust. Pileti maksumust ohutusest tulenevate muudatuste korral ei kompenseerita.
(5.1.4.) Reisijad alla 18 eluaasta: Alla 18-aastased lapsed ei tohi laevareisil osaleda ilma täiskasvanud saatjata. Täiskasvanu on 18.a. Lastegrupil peab olema vähemalt 1 täiskasvanud saatja iga 4 lapse kohta.
(5.1.5.) Tähelepanu! Meresõidul osalemine on vabatahtlik ning rangelt omal vastutusel.

(5.2) PILETI JA TEENUSTE HINNAD
(5.2.1.) Teenuse osutajal on õigus hinnakirja muuta igal ajal. Kui Te olete reisi tellinud, kuid ei ole veel tasunud, siis Teenuse osutaja garanteerib hinnakirja kehtivuse ühe kalendrikuu jooksul tellimuse esitamisest.
(5.2.2.) Teenuse osutaja tooted on müügil erinevate agentide kaudu ning alati ei saa kontrollida nendel kasutusel olevate hinnakirjade nimiväärtusi. Teenuse osutaja jätab õiguse mitte aktsepteerida hinda, mis erineb Teenuse osutaja poolt kehtestatud hinnast.

(5.3) VASTUTUS
(5.3.1.) Teenuse osutaja vastutus on sätestatud mereveo eeskirjade ja 1974 Ateena konventsiooni ning selle lisadega.
(5.3.2.) Teenuse osutaja ei vastuta reisija isiklike asjade ja varade eest juhul, kui need ei ole antud Teenuse osutajale vastutavale hoiule.

(5.4) ISIKUANDMETE KAITSE
(5.4.1.) Isikuandmed, mida kogutakse Ostja tellimuse töötlemiseks on rangelt ettevõttesiseseks kasutamiseks.
(5.4.2.) Kui Ostja on andnud selleks nõusoleku, on Teenuse osutajal õigus Ostja kontaktandmeid kasutada uudiskirja postitamiseks.
(5.4.3.) Kinnitame, et Ostja isikuandmeid ei väljastata kolmandatele isikutele muul otstarbel kui ainult tellimuse täitmiseks.
(5.4.4.) Ostja finantsandmeid ei säilitata Teenuse osutaja serverites.

ISIKUANDMETE TÖÖTLEMINE
Veebipoe Sunlines.eu isikuandmete vastutav töötleja on Mereklubi OU (registrikood 10805451) asukohaga Sügise 14-2, Tallinn 10149, tel 5032321 ja e-kiri info@sunlines.eu. Vastutav töötleja on määranud andmekaitsespetsialisti, kelle kontaktandmed on: tel 5032321 ja e-kiri info@sunlines.eu .
Milliseid isikuandmeid töödeldakse
− nimi, telefoninumber ja e-posti aadress;
− pangakonto number;
− kaupade ja teenuste maksumus ja maksetega seotud andmed (ostuajalugu);
− klienditoe andmed.
Mis eesmärgil isikuandmeid töödeldakse
Isikuandmeid kasutatakse kliendi tellimuste haldamiseks ja kauba kohaletoimetamiseks.
Ostuajaloo andmeid (ostu kuupäev, kaup, kogus, kliendi andmed) kasutatakse ostetud kaupade ja
teenuste ülevaate koostamiseks ning kliendieelistuste analüüsimiseks.
Pangakonto numbrit kasutatakse kliendile maksete tagastamiseks.
Isikuandmeid nagu e-post, telefoni nr, kliendi nimi, töödeldakse selleks, et lahendada kaupade ja
teenuste osutamise seonduvaid küsimusi (klienditugi).
Veebipoe kasutaja IP-aadressi või teisi võrguidentifikaatoreid töödeldakse
Nimi, telefoninumber ja e-posti aadress edastatakse kliendi poolt valitud transporditeenuse
pakkujale. Kui tegemist on kulleriga kohale toimetatava kaubaga, siis edastatakse lisaks
kontaktandmetele ka kliendi aadress.
Kui veebipoe raamatupidamine toimub teenusepakkuja poolt, siis edastatakse isikuandmed
teenusepakkujale raamatupidamistoimingute tegemiseks.
Isikuandmeid võidakse edastada infotehnoloogia teenuste pakkujatele, kui see on vajalik
veebipoe funktsionaalsuse või andmemajutuse tagamiseks.
Turvalisus ja andmetele ligipääs
Isikuandmeid hoitakse Sunlines serverites, mis asuvad Euroopa Liidu liikmesriigi või Euroopa Liidu
majanduspiirkonnaga liitunud riikide territooriumil. Andmeid võidakse edastada riikidesse, mille
andmekaitse taset on Euroopa Komisjon hinnanud piisavaks ning USA ettevõtetele, kes on
liitund andmekaitse kilbi (Privacy Shield) raamistikuga.
Juurdepääs isikuandmetele on veebipoe töötajatel, kes saavad isikuandmetega tutvuda selleks, et
lahendada veebipoe kasutamisega seonduvaid tehnilisi küsimusi ning osutada klienditoe teenust.
Veebipood rakendab asjakohaseid füüsilisi, organisatsioonilisi ja infotehnilisi turvameetmeid, et
kaitsta isikuandmeid juhusliku või ebaseadusliku hävitamise, kaotsimineku, muutmise või loata
juurdepääsu ja avalikustamise eest.
Isikuandmete edastamine veebipoe volitatud töötlejatele (nt transporditeenuse pakkuja ja
andmemajutus) toimub veebipoe ja volitatud töötlejatega sõlmitud lepingute alusel. Volitatud
töötlejaid on kohustatud tagama isikuandmete töötlemisel asjakohased kaitsemeetmed.
Isikuandmetega tutvumine ja parandamine
Isikuandmetega saab tutvuda ja teha parandusi veebipoe kasutajaprofiilis. Kui ost on sooritatud
ilma kasutajakontota, siis saab tutvuda isikuandmetega klinditoe vahendusel.
Nõusoleku tagasivõtmine
Kui isikundmete töötlemine toimub kliendi nõusoleku alusel, siis on kliendil õigus nõusolek
tagasi võtta teavitades sellest kliendituge e-posti teel.
Säilitamine
Veebipoe kliendikonto sulgemisel kustutatakse isikuandmed, va juhul kui selliseid andmeid on
vaja säilitada raamatupidamise jaoks või tarbijavaidluste lahendamiseks.
Kui veebipoes on ost sooritatud ilma kliendikontota, siis säilitatakse ostuajalugu kolm aastat.
Maksetega ja tarbijavaidlustega seotud vaidluste korral säilitatakse isikuandmed kuni nõude
täitmiseni või aegumistähtaja lõpuni.
Raamatupidamise jaoks vajalikud isikuandmed säilitatakse seitse aastat.
Kustutamine
Isikuandmete kustutamiseks tuleb võtta ühendust klienditoega e-posti teel. Kustutamistaotlusele
vastatakse mitte hiljem kui kuu aja jooksul ning täpsustakse andmete kustutamise perioodi.
Ülekandmine
E-posti teel esitatud isikuandmete ülekandmise taotlusele vastatakse hiljemalt kuu aja jooksul.
Klienditugi tuvastab isikusamasuse ja teavitab isikuandmetest, mis kuuluvad ülekandmisele.
Otseturustusteated
E-kirja aadressi ja telefoninumbrit kasutatakse otseturundusteadete saatmiseks, kui klient on
andnud vastava nõusoleku. Kui klient ei soovi saada otseturustusteateid, siis tuleb valida e-kirja
jaluses vastav viide või võtta ühendust klienditoega.
Kui isikuandmeid töödeldakse otseturunduse eesmärgil (profileerimine), on kliendil õigus oma
isikuandmete nii algse kui ka edasise töötlemise, sealhulgas otseturundusega seotud
profiilianalüüsi tegemise suhtes igal ajal vastuväiteid esitada teavitades sellest kliendituge e-posti
teel (vastav teave tuleb esitada selgelt ja eraldi igasugusest muust teabest).
Vaidluste lahendamine
Isikuandmete töötlemisega seotud vaidluste lahendamine toimub klienditoe vahendusel
(info@sunlines.eu, tel. 5032321). Järelevalveasutus on Eesti Andmekaitse Inspektsioon (info@aki.ee).

Mereklubi OU on isikuandmete vastutav töötleja, ettevõte edastab maksete teostamiseks vajalikud isikuandmed volitatud töötleja Maksekeskus AS-le.

Teenuse osutaja:
Laevafirma Sunlines
MEREKLUBI OÜ
Sügise tn.14-2, Tallinn 10149
Reg # 10805451
tel. +372 5032321
info@sunlines.eu
www.naissaarereisid.ee

Vaata reiside kohta lisaks:

• Sõidugraafik Tallinn-Naissaar …
• Naissaare laevaliiklus …
• Naissaare reisid …
• Naissaare majutus …
• Naissaare raudtee …
• Suvepäevad Naissaarel …
• Naissaare klassiekskursioonid ja koolireisid …
• Aegna saar …